ניסוח הסכמים צופי פני עתיד

כל הסכם הוא סיכום מפגש הרצונות של הצדדים.

יש הרבה מאוד נקודות להתייחסות בעת כתיבת הסכם, החל מהמובנות מאליהן כלומר שיהיה ברור לקריאה, קצר עד כמה שניתן, ברור להבנה ושיהיה סיכום מדוייק של רצונות הצדדים אך לפי מיטב ניסיוני ולאחר כתיבת מאות הסכמים לאורך השנים אני יודע לזהות את האינטרסים של הצדדים ולקבוע בתוך ההסכם מנגנונים ברורים ומוסכמים לפתרון סכסוכים עתידיים.

בעבודה מקצועית ויסודית תוך כדי ההכנה המקדימה לגיבוש ההסכם, אעזור לצדדים, לפי מיטב כישוריי והשכלתי, ברגישות ובנאמנות לצפות מראש "מוקשים" ומחלוקות עתידיות וגם אם לא יהיה פתרון של 100% לכל מקרה עתידי, עדיין חלק גדול מהמחלוקות העתידיות ימצאו פתרון בהסכם ובמנגנונים העתידיים לפתרונות שיוכנסו להסכם וייכנסו לתוך מרקם החיים של הצדדים כך שלמעשה ההסכם יהווה מטריה רחבה וחזקה שתשאיר את הצדדים יבשים ובטוחים גם אם תהיה רוח ויתחיל לרדת גשם.